Gepubliceerd: 12 mei 2020
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66), Hilde Palland (CDA)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35358-19.html
ID: 35358-19

84,7 %
15,3 %

PvdA

DENK

CU

SP

CDA

PVV

GL

VVD

SGP

D66

Van Haga

FvD

50PLUS

PvdD

Groep Krol/vKA


Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN PALLAND

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat binnen Nederland werknemers buiten cao's vallen als hun werkgever door aanneming van werk (contracting) de werkzaamheden spreidt over verschillende sectoren;

overwegende dat de herziene Detacheringsrichtlijn de mogelijkheid biedt buitenlands gedetacheerde werknemers beter te beschermen als wij dat ten minste ook voor Nederlandse werknemers in dezelfde situatie doen;

verzoekt de regering, bij de uitwerking van de mogelijke wettelijke maatregelen tegen oneigenlijke contracting en de uitwerking van de beleidsopties van de Commissie Regulering van werk ook in beeld te brengen op welke wijze betere bescherming van Nederlandse werknemers de mogelijkheden verruimt om de positie van gedetacheerde werknemers vanuit de EU daarmee gelijk te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Palland