Kamerstuk 35316-13

Motie van het lid Renkema over compensatie voor gemeenten voor de nieuwe verplichting om elk signaal over betalingsachterstand op te pakken

Dossier: Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens


34,0 %
66,0 %

D66

SP

DENK

PvdA

Van Haga

SGP

PVV

FvD

GL

PvdD

CU

VVD

CDA

50PLUS

vKA


Nr. 13 MOTIE VAN HET LID RENKEMA

Voorgesteld 5 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gemeenten met de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht worden om elk signaal over betalingsachterstand op te pakken;

overwegende dat gemeenten hier extra capaciteit voor vrij zullen moeten maken;

verzoekt de regering, om bij de begroting voor 2021 een voorstel te doen om gemeenten hiervoor structureel te compenseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Renkema