Kamerstuk 35304-9

Amendement van de leden Leijten en Beckerman over het terugdraaien van de verhoging van de gasbelasting in de eerste schijf

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord)


45,6 %
54,4 %

PVV

PvdD

Van Haga

GL

50PLUS

D66

FVD

CU

SP

PvdA

vKA

DENK

CDA

VVD

SGP


Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN BECKERMAN

Ontvangen 11 november 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel XXI, onderdeel B, komt te luiden:

B

Artikel 59 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel a, tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,06152.

2. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel a, derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,04715.

3. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel a, vierde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,03251.

4. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel c, tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00969.

5. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel c, derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00233.

6. De tarieven, genoemd in het eerste lid, onderdeel c, vierde aandachtsstreepje, worden verhoogd met € 0,01717, onderscheidenlijk € 0,00859.

II

Artikel XXI, onderdeel C, komt te luiden:

C

Artikel 60 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tarief, genoemd in het eerste lid, tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,02322.

2. Het tarief, genoemd in het eerste lid, derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,04715.

3. Het tarief, genoemd in het eerste lid, vierde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,03251.

III

Artikel XXII, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel 1 komt te luiden:

1. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel a, tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,01470.

2. Na onderdeel 1 worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

1a. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel a, derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,01127.

1b. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel a, vierde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00777.

3. Onderdeel 3 komt te luiden:

3. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel c, tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00206.

4. Er worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

4. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel c, derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00049.

5. De tarieven, genoemd in het eerste lid, onderdeel c, vierde aandachtsstreepje, worden verhoogd met € 0,00363, onderscheidenlijk € 0,00182.

IV

Artikel XXII, onderdeel B, komt te luiden:

B

Artikel 60 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tarief, genoemd in het eerste lid, tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00555.

2. Het tarief, genoemd in het eerste lid, derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,01127.

3. Het tarief, genoemd in het eerste lid, vierde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00777.

V

Artikel XXIII, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel 1 komt te luiden:

1. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel a, tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,01451.

2. Na onderdeel 1 worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

1a. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel a, derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,01112.

1b. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel a, vierde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00767.

3. Onderdeel 3 komt te luiden:

3. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel c, tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00194.

4. Er worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

4. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel c, derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00046.

5. De tarieven, genoemd in het eerste lid, onderdeel c, vierde aandachtsstreepje, worden verhoogd met € 0,0034, onderscheidenlijk € 0,0017.

VI

Artikel XXIII, onderdeel B, komt te luiden:

B

Artikel 60 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tarief, genoemd in het eerste lid, tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00547.

2. Het tarief, genoemd in het eerste lid, derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,01112.

3. Het tarief, genoemd in het eerste lid, vierde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00767.

VII

Artikel XXIV, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel 1 komt te luiden:

1. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel a, tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,01430.

2. Na onderdeel 1 worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

1a. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel a, derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,01096.

1b. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel a, vierde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00756.

3. Onderdeel 3 komt te luiden:

3. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel c, tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00181.

4. Er worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

4. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel c, derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00043.

5. De tarieven, genoemd in het eerste lid, onderdeel c, vierde aandachtsstreepje, worden verhoogd met € 0,00317, onderscheidenlijk € 0,00159.

VIII

Artikel XXIV, onderdeel B, komt te luiden:

B

Artikel 60 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tarief, genoemd in het eerste lid, tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,0054.

2. Het tarief, genoemd in het eerste lid, derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,01096.

3. Het tarief, genoemd in het eerste lid, vierde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00756.

IX

Artikel XXV, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel 1 komt te luiden:

1. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel a, tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,01417.

2. Na onderdeel 1 worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

1a. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel a, derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,01086.

1b. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel a, vierde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00749.

3. Onderdeel 3 komt te luiden:

3. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel c, tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00206.

4. Er worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

4. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel c, derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00048.

5. De tarieven, genoemd in het eerste lid, onderdeel c, vierde aandachtsstreepje, worden verhoogd met € 0,00356, onderscheidenlijk € 0,00159.

X

Artikel XXV, onderdeel B, komt te luiden:

B

Artikel 60 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tarief, genoemd in het eerste lid, tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00535.

2. Het tarief, genoemd in het eerste lid, derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,01086.

3. Het tarief, genoemd in het eerste lid, vierde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00749.

XI

Artikel XXVI, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel 1 komt te luiden:

1. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel a, tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,01399.

2. Na onderdeel 1 worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

1a. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel a, derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,01072.

1b. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel a, vierde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00739.

3. Onderdeel 3 komt te luiden:

3. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel c, tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00203.

4. Er worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

4. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel c, derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00047.

5. De tarieven, genoemd in het eerste lid, onderdeel c, vierde aandachtsstreepje, worden verhoogd met € 0,00349, onderscheidenlijk € 0,00174.

XII

Artikel XXVI, onderdeel B, komt te luiden:

B

Artikel 60 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tarief, genoemd in het eerste lid, tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00528.

2. Het tarief, genoemd in het eerste lid, derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,01072.

3. Het tarief, genoemd in het eerste lid, vierde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00739.

XIII

Artikel XXVII, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel 1 komt te luiden:

1. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel a, tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,01377.

2. Na onderdeel 1 worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

1a. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel a, derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,01055.

1b. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel a, vierde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00728.

3. Onderdeel 3 komt te luiden:

3. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel c, tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00171.

4. Er worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

4. Het tarief, genoemd in het eerste lid, onderdeel c, derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,0004.

5. De tarieven, genoemd in het eerste lid, onderdeel c, vierde aandachtsstreepje, worden verhoogd met € 0,00296, onderscheidenlijk € 0,00148.

XIV

Artikel XXVII, onderdeel B, komt te luiden:

B

Artikel 60 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tarief, genoemd in het eerste lid, tweede aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,052.

2. Het tarief, genoemd in het eerste lid, derde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,01055.

3. Het tarief, genoemd in het eerste lid, vierde aandachtsstreepje, wordt verhoogd met € 0,00728.

Toelichting

De indieners zijn van mening dat energie een recht is. In een welvarend land is het essentieel bepaalde voorzieningen en diensten voor een ieder te verzekeren. Ook een toegankelijke energievoorziening behoort tot deze basisprincipes. Iedereen heeft het recht op een warm huis.

De indieners zijn van mening dat dit principe ernstig wordt geschonden met de verhoging van de belasting op gas. Verduurzamen en van het gas af is voor de meeste huishoudens helemaal geen keuze. Juist voor gezinnen in slechter geïsoleerde woningen stijgt de energierekening hierdoor zonder dat zij hier invloed op kunnen hebben. Andere verwarmingsbronnen dan gas zijn voor gezinnen met een laag tot zelfs bovenmodaal inkomen niet op te brengen zonder zich voor tienduizenden euro’s in de schulden te steken.

Ook het kleinbedrijf wordt onevenredig hard getroffen door deze maatregel. Zij zijn niet de energie-intensieve bedrijven die de klimaatschade veroorzaken, maar draaien nu wel voor de kosten op. De benodigde investeringen in verduurzaming zijn voor deze kleinere bedrijven, veelal eenmanszaken en kleine detailhandel, niet te realiseren.

De indieners draaien daarom de verhoging van belasting op aardgas terug.

De kosten voor het huidige en toekomstige klimaatbeleid zijn onrechtvaardig verdeeld. De grootste vervuilers dragen relatief het minste bij. De industrie dient dan ook een veel groter deel van de kosten te dragen voor de klimaatschade die zij aanrichten. De indieners verhogen daarom de tarieven van de hoogste drie schijven van gas en elektriciteit in de energiebelasting.

Dit amendement maakt de voorgestelde verhoging van het energiebelastingtarief van de eerste schijf voor aardgas in de jaren 2020 tot en met 2026 ongedaan. De derving als gevolg hiervan wordt gedekt door de energiebelastingtarieven voor elektriciteit en aardgas in de tweede, derde en vierde schijf te verhogen. De verhoging is gelijk verdeeld over de schijven. Het lagere energiebelastingtarief van de tweede schijf voor aardgas, gebruikt in de glastuinbouw, wordt daarbij met hetzelfde percentage verhoogd als het reguliere energiebelastingtarief van de tweede schijf voor aardgas. Dit zodat de verhouding tussen het reguliere energiebelastingtarief voor aardgas in de tweede schijf en het glastuinbouwtarief voor aardgas in de tweede schijf hetzelfde blijft. De tariefsmutaties als gevolg van dit amendement zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Tabel: aanpassing tarieven energiebelasting, in cent/m3 en cent/kWh
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Energiebelastingtarieven aardgas

1e schijf

–4

–1

–1

–1

–1

–1

–1

2e schijf

+6,152

+1,47

+1,451

+1,430

+1,417

+1,399

+1,377

3e schijf

+4,715

+1,127

+1,112

+1,096

+1,086

+1,072

+1,055

4e schijf

+3,251

+0,777

+0,767

+0,756

+0,749

+0,739

+0,728

 

Energiebelastingtarieven aardgas glastuinbouw

1e schijf

–0,642

–0,161

–0,161

–0,161

–0,161

–0,161

–0,161

2e schijf

+2,322

+0,555

+0,547

+0,54

+0,535

+0,528

+0,520

3e schijf

+4,715

+1,127

+1,112

+1,096

+1,086

+1,072

+1,055

4e schijf

+3,251

+0,777

+0,767

+0,756

+0,749

+0,739

+0,728

 

Energiebelastingtarieven elektriciteit

2e schijf

+0,969

+0,206

+0,194

+0,181

+0,206

+0,203

+0,171

3e schijf

+0,233

+0,049

+0,046

+0,043

+0,048

+0,047

+0,04

4e schijf, niet-zakelijk

+1,717

+0,363

+0,340

+0,317

+0,356

+0,349

+0,296

4e schijf, zakelijk

+0,859

+0,182

+0,170

+0,159

+0,178

+0,174

+0,148

Leijten Beckerman