Kamerstuk 35304-12

Amendement van de leden Wilders en Edgar Mulder over verlagen van de opbrengst van de opslag duurzame energie

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord)


14,8 %
85,2 %

DENK

CDA

FVD

50PLUS

D66

PvdD

Van Haga

CU

PvdA

GL

vKA

PVV

SGP

SP

VVD


Nr. 12 AMENDEMENT VAN DE LEDEN WILDERS EN EDGAR MULDER

Ontvangen 12 november 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel XXIX, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 2 wordt «€ 0,0775» vervangen door «€ 0,044».

2. In onderdeel 6 wordt «€ 0,0775» vervangen door «€ 0,044».

3. In onderdeel 7 wordt «€ 0,0124» vervangen door «€ 0,0071».

II

In artikel XXIX, onderdeel C, onder 2, wordt «€ 0,0273» vervangen door «0,0155».

Toelichting

Dit amendement verlaagt de opbrengst van de opslag duurzame energie in 2020 met € 729 miljoen. Dit is naar schatting de kasuitgave in 2020 die in totaal gemoeid is met de stimulering van biomassa binnen de SDE++-regeling. Stopzetting van de stimulering van biomassa via de SDE++ wordt voorgesteld in een apart amendement.

De opslag duurzame energie wordt in de schijf van 0 – 170.000 m3 verlaagd van € 0,0775 naar € 0,044. Het verlaagde tarief voor de glastuinbouw in de schijf van 0 – 170.000 m3 wordt in verband hiermee verlaagd van € 0,0124 naar € 0,0071. Het tarief in de schijf van 0 – 10.000 kWh wordt verlaagd van € 0,0273 naar € 0,0155. De energielasten voor de Nederlandse burger worden hierdoor verlaagd.

Wilders Edgar Mulder