Gepubliceerd: 3 september 2020
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-35.html
ID: 35213-35

48,0 %
52,0 %

Van Haga

FVD

D66

DENK

VVD

PVV

PvdA

PvdD

vKA

CDA

GL

Krol

SP

50PLUS

CU

SGP


Nr. 35 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 3 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het onrechtvaardig is dat sociaal werkgevers, die veel mensen met een beperking in dienst hebben, gemiddeld slechts ongeveer € 30 per maand per werknemer belastingvrij mogen uitkeren als werkkostenregeling, terwijl dure consultancybureaus een veelvoud hiervan mogen uitkeren;

verzoekt de regering, met een voorstel te komen waarbij sociaal werkgevers en andere werkgevers die naar rato een lage totale loonsom hebben, voor een hoger bedrag kunnen meeprofiteren van de vrije ruimte in de werkkostenregeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk