Gepubliceerd: 3 september 2020
Indiener(s): Jasper van Dijk
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-35.html
ID: 35213-35

48,0 %
52,0 %

GL

CU

FVD

PVV

PvdD

Van Kooten-Arissen

CDA

D66

Krol

PvdA

SP

SGP

DENK

VVD

Van Haga

50PLUS


Nr. 35 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 3 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het onrechtvaardig is dat sociaal werkgevers, die veel mensen met een beperking in dienst hebben, gemiddeld slechts ongeveer € 30 per maand per werknemer belastingvrij mogen uitkeren als werkkostenregeling, terwijl dure consultancybureaus een veelvoud hiervan mogen uitkeren;

verzoekt de regering, met een voorstel te komen waarbij sociaal werkgevers en andere werkgevers die naar rato een lage totale loonsom hebben, voor een hoger bedrag kunnen meeprofiteren van de vrije ruimte in de werkkostenregeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk