Gepubliceerd: 3 september 2020
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP), Wim-Jan Renkema (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-34.html
ID: 35213-34

48,0 %
52,0 %

vKA

SGP

CU

VVD

GL

SP

CDA

50PLUS

Krol

Van Haga

D66

FvD

DENK

PVV

PvdD

PvdA


Nr. 34 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN RENKEMA

Voorgesteld 3 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het nogal oneerlijk is wanneer jonggehandicapten hun extraatje, zoals een bonus voor 12,5 jaar trouwe dienst, kwijtraken vanwege een korting op de uitkering;

verzoekt de regering te realiseren dat werkende jonggehandicapten extraatjes tot ten minste € 1.200 per jaar mogen houden, zonder hiervoor gekort te worden op de uitkering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Renkema