Gepubliceerd: 30 oktober 2019
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-19.html
ID: 35213-19

45,6 %
54,4 %

PVV

CDA

Van Haga

SGP

PvdD

vKA

50PLUS

PvdA

D66

SP

CU

DENK

FVD

GL

VVD


Nr. 19 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 30 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat loondispensatie nadelen kent, zoals het feit dat mensen geen volwaardig salaris hebben en geen fatsoenlijk pensioen opbouwen;

overwegende dat de Raad van State heeft aangegeven dat bij een harmonisering van de Wajong ook het fenomeen loondispensatie meegenomen moet worden;

verzoekt de regering, te onderzoeken of loondispensatie in de Wajong afgeschaft kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk