Kamerstuk 35167-12

Motie van de leden Sienot en Van Weyenberg over het starten met van-werk-naar-werktrajecten

Dossier: Regels voor het produceren van elektriciteit met behulp van kolen (Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie)


100,0 %
0,0 %

50PLUS

SGP

GL

FvD

DENK

PVV

VVD

D66

CU

SP

CDA

PvdD

PvdA


Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN SIENOT EN VAN WEYENBERG

Voorgesteld 26 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de energietransitie werkgelegenheidseffecten heeft voor personeel werkzaam in de kolensector;

constaterende dat het kabinet financiële middelen beschikbaar stelt voor de werkgelegenheidseffecten van de energietransitie en daarbij financiële middelen beschikbaar stelt voor werk-naar-werkbegeleiding en om- en bijscholing;

verzoekt de regering, om zo vroeg mogelijk in het proces te starten met van-werk-naar-werktrajecten, zodat werkloosheid waar mogelijk wordt voorkomen en voor de groep bij wie dat niet lukt dienstverlening bij het UWV beschikbaar te stellen;

verzoekt de regering tevens, elk jaar een update te sturen aan de Tweede Kamer over de arbeidsmarktpositie van de mensen die eerder bij de kolencentrales aan het werk waren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sienot

Van Weyenberg