Gepubliceerd: 5 september 2019
Indiener(s): Sjoerd Sjoerdsma (D66)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid recht strafrecht terrorisme
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35125-20.html
ID: 35125-20

37,3 %
62,7 %

D66

SP

CDA

vKA

VVD

50PLUS

FvD

PvdD

CU

DENK

PvdA

SGP

PVV

GL


Nr. 20 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA

Voorgesteld 5 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het noodzakelijk is dat journalisten hun onpartijdige status behouden om in onafhankelijke verslaggeving te voorzien met name in conflictgebieden;

constaterende dat vooraf toestemming vragen van de Nederlandse regering om een bepaald gebied te betreden de onpartijdige status van journalisten kan belemmeren;

constaterende dat in de toelichting van wetsvoorstel 35125 wordt aangegeven dat ook achteraf toestemming verleend kan worden voor het verblijf in door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied;

verzoekt de regering, toe te staan dat journalisten door middel van een bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten geverifieerde perskaart achteraf toestemming verleend kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma