Gepubliceerd: 19 december 2019
Indiener(s): Remco Dijkstra (VVD)
Onderwerpen: recht strafrecht verkeer weg
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35086-11.html
ID: 35086-11

84,0 %
16,0 %

PVV

VVD

DENK

FvD

SGP

Van Haga

50PLUS

SP

PvdA

CDA

CU

D66

PvdD

vKA

GL


Nr. 11 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 10

Voorgesteld 19 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat inspecteurs van Rijkswaterstaat wel over camera's in hun auto's kunnen beschikken om roekeloos rijgedrag, zoals het negeren van een rood kruis, te kunnen bekeuren en boa's dit middel thans niet tot hun beschikking hebben;

overwegende dat het negeren van een rood kruis een gevaar vormt voor de veiligheid van hulpverleners, wegwerkers en verkeersdeelnemers;

overwegende dat aanvullende handhaving daarom geboden is;

verzoekt de regering, maatregelen te treffen om ook de Rijkswaterstaat auto's van boa's waar nodig van camera's te voorzien die het negeren van een rood kruis en ander roekeloos rijgedrag kunnen registreren teneinde een verkeersboete te kunnen heffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remco Dijkstra