Gepubliceerd: 19 december 2019
Indiener(s): Remco Dijkstra (VVD)
Onderwerpen: recht strafrecht verkeer weg
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35086-11.html
ID: 35086-11

84,0 %
16,0 %

50PLUS

PvdD

vKA

CDA

PVV

VVD

D66

FvD

GL

PvdA

DENK

CU

SP

SGP

Van Haga


Nr. 11 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 10

Voorgesteld 19 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat inspecteurs van Rijkswaterstaat wel over camera's in hun auto's kunnen beschikken om roekeloos rijgedrag, zoals het negeren van een rood kruis, te kunnen bekeuren en boa's dit middel thans niet tot hun beschikking hebben;

overwegende dat het negeren van een rood kruis een gevaar vormt voor de veiligheid van hulpverleners, wegwerkers en verkeersdeelnemers;

overwegende dat aanvullende handhaving daarom geboden is;

verzoekt de regering, maatregelen te treffen om ook de Rijkswaterstaat auto's van boa's waar nodig van camera's te voorzien die het negeren van een rood kruis en ander roekeloos rijgedrag kunnen registreren teneinde een verkeersboete te kunnen heffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remco Dijkstra