Kamerstuk 34972-19

Amendement van het lid Middendorp over bij de evaluatie na drie jaar specifieke aandacht voor toegankelijkheid elektronische dienstverlening

Dossier: Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)

Gepubliceerd: 17 januari 2020
Indiener(s): Jan Middendorp (VVD)
Onderwerpen: bestuur economie ict organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34972-19.html
ID: 34972-19

Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID MIDDENDORP

Ontvangen 17 januari 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste zin wordt «vijf jaar» vervangen door «drie jaar».

2. In de tweede zin wordt «en privacybescherming» vervangen door «, privacybescherming en de toegankelijkheid van elektronische dienstverlening».

Toelichting

Dit amendement regelt dat de evaluatietermijn wordt verkort zodat binnen drie jaar de evaluatie aan de Kamer moet zijn toegezonden. Daarnaast regelt dit amendement dat hierbij in het bijzonder zal worden gekeken naar de toegankelijkheid van elektronische dienstverlening. Het doel hiervan is om inzichtelijk te krijgen of bijvoorbeeld de elektronische dienstverlening voldoende toegankelijk is voor mensen die digitaal minder vaardig zijn.

Middendorp