Kamerstuk 34725-XVII-6

Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over in volgende jaarverslagen ook duidelijk aangeven wat niet goed ging

Dossier: Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2016


100,0 %
0,0 %

CU

CDA

VVD

PvdD

SGP

50PLUS

DENK

PVV

D66

PvdA

FVD

SP

GL


Nr. 6 MOTIE VAN HET LID YESILGÖZ-ZEGERIUS C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Jaarverslag 2016 hoofdzakelijk positieve beleidsconclusies bevat en nog weinig duidelijk maakt waarin verbetermogelijkheden liggen;

verzoekt de regering, in volgende jaarverslagen ook duidelijk aan te geven wat niet goed ging, welke lessen daaruit worden getrokken, welke successen en faalfactoren er zijn en hoe deze leiden tot aanpassingen in of beëindiging van het beleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Yeşilgöz-Zegerius

Amhaouch

Dijkgraaf

Bouali

Diks