Nr. 5 VERSLAG

Vastgesteld 9 februari 2017

Het onderzoek van dit voorstel van wet heeft de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid geen aanleiding gegeven tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie, Bosman

De adjunct-griffier van de commissie, Van der Linden