Kamerstuk 34203-5

Aanbiedingsbrief bij nota van wijziging inzake Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK

Gepubliceerd: 23 juni 2015
Indiener(s): Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34203-5.html
ID: 34203-5
Origineel: 34203-2

Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 juni 2015

Bijgaand doe ik u een nota van wijziging toekomen (Kamerstuk 34 203, nr. 6) op het voorstel van wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK (Kamerstuk 34 203).

De wijzigingen betreffen allereerst de toevoeging van de regeling voor onverzekerbare vreemdelingen ex artikel 122a van de Zorgverzekeringswet aan uitvoeringsregelingen die krachtens genoemd wetsvoorstel worden overgeheveld van het Zorginstituut Nederland naar het CAK. De nota van wijziging voegt verder bepalingen toe aan het wetsvoorstel voor de samenloop met het bij koninklijke boodschap van 28 juni 2013 ingediende voorstel van wet totwijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met de verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) (Kamerstuk 33 683). De nota van wijziging voorziet tenslotte in twee redactionele correcties van het wetsvoorstel.

In de toelichting treft u de overwegingen aan voor de voorgestelde wijzigingen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers