Gepubliceerd: 25 september 2015
Indiener(s): Joost Taverne (VVD)
Onderwerpen: bestuur internationaal internationale samenwerking parlement
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34158-8.html
ID: 34158-(R2048)-8

Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 25 september 2015

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL Ia

Onze Minister van Buitenlandse Zaken stuurt binnen vijf jaar na inwerkingtreding van deze wet een verslag aan de Staten-Generaal over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Na inwerkingtreding van onderhavig wetsvoorstel is het niet meer mogelijk verdragen met een ieder verbindende bepalingen stilzwijgend goed te keuren. De initiatiefnemer is van oordeel dat het goed is om na enige tijd te evalueren hoe deze nieuwe regeling bij het goedkeuringsproces van verdragen uitwerkt. Aan het wetsvoorstel is derhalve een evaluatiebepaling toegevoegd.

Taverne