Gepubliceerd: 9 februari 2015
Indiener(s): Sharon Dijksma (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
Onderwerpen: landbouw onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34142-4.html
ID: 34142-4

Nr. 4 NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 9 februari 2015

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

Artikel 4, vierde lid, komt te luiden:

4. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn belast:

a. de bij besluit van Onze Minister aangewezen ambtenaren;

b. de door Onze Minister van Veiligheid en Justitie op grond van artikel 17 van de Wet op de economische delicten met de opsporing van de bij of krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten belaste ambtenaren.