Gepubliceerd: 27 mei 2015
Indiener(s): Betty de Boer (VVD)
Onderwerpen: economie organisatie en beleid transport verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34042-18.html
ID: 34042-18

Nr. 18 MOTIE VAN HET LID DE BOER

Voorgesteld 27 mei 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) wordt gesproken over concessieoverstijgende onderwerpen zoals betaaltechnieken;

overwegende dat het van belang is dat in de uitwerking van het spelregelkader met betrekking tot het betaalsysteem binnen het openbaar vervoer door het NOVB rekening wordt gehouden met nieuwe aanbieders van mobiliteitskaarten en diensten;

verzoekt de regering om de nieuwe aanbieders van mobiliteitskaarten en diensten te betrekken bij het opstellen van dit spelregelkader,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Boer