88,7 %
11,3 %

CDA

PVV

Klein

VVD

GrKÖ

PvdA

CU

SGP

SP

PvdD

GrBvK

GL

Van Vliet

50PLUS

Houwers

D66


Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN DE BOER EN DIK-FABER

Voorgesteld 27 mei 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer in de motie-Dik-Faber/De Boer (23 645, nr. 553) de regering heeft verzocht, de transformatie richting ov-chip 2.0 maximaal te stimuleren door zo spoedig mogelijk te bewerkstelligen dat een systeem van roaming mogelijk wordt onder toezicht van de ACM;

verzoekt de regering, de toegezegde visie op de ov-betaalmarkt binnen zes maanden naar de Kamer te sturen en hierin de voor- en nadelen en de gevolgen voor de bestaande concessies van het voorgestelde systeem van roaming verder uit te werken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Boer

Dik-Faber