Gepubliceerd: 17 december 2014
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA), Wouter Koolmees (D66), Ed Groot (PvdA), Helma Neppérus (VVD)
Onderwerpen: belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33985-9.html
ID: 33985-9

100,0 %
0,0 %

PvdA

CU

GL

PvdD

SGP

SP

PVV

GrKÖ

Klein

CDA

D66

Van Vliet

VVD

50PLUS

GrBvK


Nr. 9 MOTIE VAN HET LID NEPPЀRUS C.S.

Voorgesteld 17 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de doelstelling van het FATCA-verdrag om fraude verder te beperken en de algemene administratieve lasten te verminderen goed is;

constaterende dat bij de uitvoering van het FATCA-verdrag goedwillende inwoners van Nederland die ook Amerikaanse staatsburger zijn tegen problemen kunnen aanlopen bij het hebben of openen van rekeningen bij bepaalde Nederlandse banken;

verzoekt de regering, zich in te spannen de banken te bewegen er alles aan te doen dat deze personen in ieder geval toegang houden tot hun bestaande rekening of dat er passende dienstverlening blijft van een voldoende aantal aanbieders, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Neppérus

Omtzigt

Koolmees

Groot