Kamerstuk 33653-9

Motie van de leden Aukje de Vries en Van Hijum over ingrijpen bij negatieve groei van kredietverlening aan het mkb

Dossier: Invoering van een tijdelijke heffing voor de bankensector (Tijdelijke wet resolutieheffing 2014)


53,0 %
47,0 %

SGP

D66

PvdA

50PLUS

PvdD

GL

PVV

SP

CDA

VVD

CU


Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN AUKJE DE VRIES EN VAN HIJUM

Voorgesteld 9 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het midden- en kleinbedrijf de banenmotor van onze economie is;

overwegende dat toegang tot kredietverlening cruciaal is voor het midden- en kleinbedrijf;

constaterende dat de invoering van deze resolutieheffing kan leiden tot verdere beperking van de kredietverlening met maximaal 16.5 miljard;

constaterende dat het kabinet de groei van de kredietverlening nauwlettend in de gaten houdt, en wanneer deze enkele opeenvolgende kwartalen negatief is en/of een acute krimp van de bancaire kredietverlening plaatsvindt, dit een reden kan zijn voor het kabinet om in te grijpen om de kredietverlening minder te belasten;

verzoekt de regering, in te grijpen om de kredietverlening minder te belasten als de groei van de kredietverlening aan het mkb enkele opeenvolgende kwartalen negatief is en/of acuut krimpt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aukje de Vries

Van Hijum