Kamerstuk 33498-15

Gewijzigde motie van het lid Kooiman c.s. (t.v.v. 33498, nr.13) over herstelbemiddeling bij zaken met een jongvolwassen verdachte

Dossier: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de invoering van een adolescentenstrafrecht

Gepubliceerd: 3 juni 2013
Indiener(s): Nine Kooiman (SP), Jeroen Recourt (PvdA), Ard van der Steur (VVD), Magda Berndsen (D66)
Onderwerpen: recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33498-15.html
ID: 33498-15
Origineel: 33498-13

90,0 %
10,0 %

PVV

PvdD

D66

50PLUS

CU

GL

SGP

SP

CDA

PvdA

VVD


Nr. 15 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KOOIMAN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 13

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij jongvolwassen daders het aspect van heropvoeding en mogelijke gedragsverandering voorop moet staan en dat het voor de morele ontwikkeling van belang is dat herstelbemiddeling geprobeerd wordt en/of een gesprek met het slachtoffer plaats vindt;

verzoekt de regering, er bij het openbaar ministerie en de reclasseringsorganisaties op aan te dringen dat daar waar mogelijk in zaken met een jongvolwassen verdachte of veroordeelde en in samenspraak met het slachtoffer, bezien wordt wat er aan herstelbemiddeling kan worden gedaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman

Recourt

Van der Steur

Berndsen-Jansen