Kamerstuk 33402-48

Gewijzigde motie van het lid Klaver (t.v.v. 33402, nr.35) over maatregelen in verband met de aanpassing van de energiebelasting

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013)

Gepubliceerd: 6 december 2012
Indiener(s): Jesse Klaver (GL)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33402-48.html
ID: 33402-48
Origineel: 33402-35
Wijzigingen: 33402-49

Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LID KLAVER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 35

Voorgesteld 11 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering het kleinschalig opwekken van duurzame energie, waarvoor geen rijkssubsidie wordt ontvangen, vanaf 2014 fiscaal wil stimuleren door invoering van een verlaagd tarief in de eerste schijf van de energiebelasting op elektriciteit die coöperaties van particuliere kleinverbruikers in hun nabijheid opwekken;

overwegende dat het kapitaalvernietiging zou zijn als reeds opgestarte projecten van coöperaties van particuliere kleinverbruikers zouden stranden in afwachting van deze aanpassing van de energiebelasting;

verzoekt de regering, in overleg met bestaande burgerinitiatieven, betrokken gemeenten en organisaties ter stimulering van decentrale energieopwekking maatregelen te ontwikkelen om te zorgen dat bestaande initiatieven niet tussen wal en schip vallen in de periode tussen nu en de aanpassing van de energiebelasting;

verzoekt de regering, de eventuele kosten die gepaard gaan met deze maatregelen te dekken uit de SDE+,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver