Kamerstuk 33402-35

Motie Klaver over een overgangsmaatregel in verband met aanpassing van de energiebelasting

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013)

Gepubliceerd: 15 november 2012
Indiener(s): Jesse Klaver (GL)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33402-35.html
ID: 33402-35
Wijzigingen: 33402-48

Nr. 35 MOTIE VAN HET LID KLAVER

Voorgesteld 15 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering het kleinschalig opwekken van duurzame energie, waarvoor geen rijkssubsidie wordt ontvangen, fiscaal wil stimuleren door invoering van een verlaagd tarief in de eerste schijf van de energiebelasting op elektriciteit die coöperaties van particuliere kleinverbruikers in hun nabijheid opwekken;

overwegende dat het kapitaalvernietiging zou zijn als projecten van coöperaties van particuliere kleinverbruikers zouden stranden in afwachting van deze aanpassing van de energiebelasting;

verzoekt de regering om, in overleg met bestaande burgerinitiatieven, betrokken gemeenten en organisaties ter stimulering van decentrale energieopwekking, zoals Hier Opgewekt, een overgangsmaatregel te ontwikkelen om de periode tussen nu en de aanpassing van de energiebelasting te overbruggen en om alvast ervaring op te doen met stimulering van coöperatieve initiatieven;

verzoekt de regering tevens, om uiterlijk 1 maart 2013 voorstellen te doen voor deze pilotregeling en deze aan de Kamer toe te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver