Kamerstuk 33402-45

Oordeel over de amendementen en moties tav het Belastingplan 2013

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013)

Gepubliceerd: 19 november 2012
Indiener(s): Frans Weekers (staatssecretaris financiƫn) (VVD)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33402-45.html
ID: 33402-45

Nr. 45 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 november 2012

Tijdens de plenaire behandeling over het pakket Belastingplan 2013 van 15 november jl. (Handelingen II, 2012/2013, blz. 23, behandeling Belastingplan, deel overige wetten) heb ik toegezegd om met betrekking tot de ingediende amendementen en moties aan te geven of ik deze ontraad of het oordeel aan de Kamer laat. In de bijlage treft u een overzicht op dit punt aan.

Voor zover de amendementen en moties zien op het wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning en het wetsvoorstel Wet verhuurderheffing stuur ik dit overzicht mede namens de Minister voor Wonen en Rijksdienst.

De staatssecretaris van Financiën, F. H. H. Weekers

Overzicht oordeel amendementen pakket Belastingplan 2013

Nummer

Korte omschrijving

Indiener(s)

Oordeel

Opmerking

         

Belastingplan 2013 ( 33 402)

     

33 402 nr. 23

Terugdraaien afschaffen verlaagde accijnstarief voor rode diesel

Dijkgraaf

Ontraden

was nr. 10

33 402 nr. 25

Aanpassen van de werkbonus

Klein

Ontraden

 

33 402 nr. 26

Uitstellen beperking btw-vrijstelling medische verzorging van 1/1/2013 naar 1/1/2014

Klein

Ontraden

 

33 402 nr. 27

Renovatie- en herstelwerkzaamheden in 2013 onder het verlaagde btw-tarief brengen, verlaging werkkostenregeling, herinvoering afvalstoffenbelasting, inperken oldtimervrijstelling

Van Hijum, Koolmees, Schouten, Klaver, Merkies

Ontraden

 

33 402 nr. 28

Aanpassing overgangsrecht levensloop

Dijkgraaf, Neppérus, Groot

Oordeel Kamer

was nr. 22

33 402 nr. 43

Aan de werkbonus een horizonbepaling verbinden (1-1-2020)

Dijkgraaf

Oordeel Kamer

was nr. 12 en nr. 24

33 402 nr. 44

Steunstichting SBBI mogelijk maken voor alle SBBI’s

Omtzigt

Ontraden

 
         

OFM 2013 (33 403)

     

33 403 nr. 13

Verhogen leeftijdsgrens van het kind naar 40 jaar voor de eenmalige verhoogde vrijstelling schenkbelasting voor schenking ter zake van de eigen woning.

Schouten, Omtzigt

Oordeel Kamer

 

33 403 nr. 14

Verlagen doelmatigheidsvrijstelling in de bankenbelasting naar € 10 miljard

Van Vliet

Ontraden

 

33 403 nr. 15

Tijdelijke aanpassing regels variabilisering pensioen voor gepensioneerden die op 1-1-2013 al aanvullend pensioen ontvangen

Neppérus, Groot

Oordeel Kamer

was nr. 10

33 403 nr. 16

MRB-vrijstelling afbakenen voor buitenlandse kentekens

Van Vliet

Ontraden

 
       

Wet herziening fiscale behandeling eigen woning (33 405)

     

33 405 nr. 12

Belastingplichtigen die hun voormalige eigen woning verhuren en vóór 1/1/2021 weer die woning betrekken vallen onder het overgangsrecht

Koolmees

Ondersteu-ning beleid

 

33 405 nr. 17

Vervallen van de fiscale «tijdsklemmen» voor box 1 vrijstelling voor de KEW, SEW en BEW

Schouten

Ontraden

 

33 405 nr. 18

De termijn van maximale aftrek van de rente en kosten van geldleningen voor een restschuld met vijf jaar verlengen

Neppérus, Groot

Oordeel Kamer (indien gedekt)

 

33 405 nr. 19

De eerbiedigende werking voor alle op 31/12/2017 nog onder het overgangsrecht vallende schulden beëindigen

Klaver

Ontraden

 
         

Wet Verhuurderheffing (33 407) 

     

33 407 nr. 11

Heffing van verhuurderheffing ongeacht de huurprijs

Schouten

Ontraden

 

33 407 nr. 14

Aangiftetermijn naar zes maanden (i.p.v. drie maanden)

Knops, Omtzigt

Ontraden

was nr. 9

33 407 nr. 15

Wijzigen van de naam verhuurderheffing in verhuurderbelasting

Knops, Omtzigt

Ontraden

was nr. 8

Overzicht oordeel moties pakket Belastingplan 2013

Nummer

Korte omschrijving

Indiener(s)

Oordeel

       

Belastingplan 2013 ( 33 402)

   

33 402 nr. 29

Evaluatie over vervallen btw-vrijstelling voor aanvullende medische diensten

Klein

Ontraden

33 402 nr. 30

Meer progressiviteit in box 3

Bashir

Ontraden

33 402 nr. 31

Voorwaarden ANBI-status uitbreiden

Bashir

Ontraden

33 402 nr. 32

Aanscherpen begrip «substance»

Bashir

Ontraden

33 402 nr. 33

Ontmoedigen dagelijks gebruik oldtimers

Bashir

Intrekken (overbodig)

33 402 nr. 34

Stimuleren woningisolatie via de fiscaliteit

Klaver

Ontraden

33 402 nr. 35

Overgangsmaatregel in verband met aanpassing van de energiebelasting

Klaver

Ontraden

33 402 nr. 36

Aanpak van belastingontwijking via Nederland

Klaver

Ontraden (tenzij via Nederland uit dictum wordt gehaald)

33 402 nr. 37

Toekenning van een BSN koppelen aan heffing MRB

Van Vliet

Aanhouden (tot brief voorjaar)

33 402 nr. 38

Reparatie Bosalgat

Van Vliet, Bashir

Ontraden

33 402 nr. 39

Oplossing voor bezitters van oldtimers

Van Vliet

Intrekken (overbodig)

33 402 nr. 40

Tax shelter voor de Nederlandse filmindustrie

Koolmees

Ontraden

33 402 nr. 41

Belastingheffing op multinationals

Omtzigt

Ontraden

33 402 nr. 42

Voornemens die zzp’ers raken

Omtzigt

Intrekken (overbodig)

       

Wet herziening fiscale behandeling eigen woning (33 405)

   

33 405 nr. 20

Voorinvullen van de maandelijkse rentevoet en wijzigingen daarvan

Schouten

Ontraden

33 405 nr. 21

Bestaande hypotheekcontracten omzetten in contracten met ten minste annuïtaire aflossing

Klaver, Koolmees

Ontraden

33 405 nr. 22

Belemmeringen bij meefinancieren van restschulden

Klaver, Schouten

Oordeel Kamer

33 405 nr. 23

Nieuw onderzoek naar de hypotheekrentetarieven

Van Vliet

Ontraden

33 405 nr. 24

Leningen met een looptijd van 40 jaar

Dijkgraaf

Ontraden