Kamerstuk 33400-A-17

Motie van het lid De Rouwe c.s. over gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S.

Voorgesteld 22 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het nieuwe kabinet jaarlijks 250 miljoen euro extra gaat bezuinigen op Infrastructuur;

voorts constaterende dat dit grote gevolgen heeft voor infrastructurele projecten in Nederland;

van mening dat daarover snel duidelijkheid moet komen;

roept de regering op, zo snel mogelijk en voor de behandeling van het MIRT 2013 duidelijkheid te geven over welke projecten geschrapt worden als gevolg van de extra bezuiniging op infrastructuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Rouwe

De Graaf

Bashir

Bisschop

Dik-Faber

Van Veldhoven

Van Tongeren

Ouwehand