Gepubliceerd: 17 maart 2017
Indiener(s): Joost Taverne (VVD)
Onderwerpen: internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33359-9.html
ID: 33359-(R1986)-9

Nr. 9 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 17 maart 2017

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Hierbij deel ik u mede dat ik het voorstel van wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot aanpassing van de procedure voor vaststelling van rechtstreekse werking van een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties intrek.

Taverne