Gepubliceerd: 29 oktober 2014
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: bestuur burgerlijk recht gemeenten recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33344-10.html
ID: 33344-10

Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 oktober 2014

Tijdens de plenaire behandeling in de Eerste Kamer van het initiatiefwetsvoorstel van de leden Dijkstra en Schouw tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling (Kamerstuk 33 344) op 27 mei 2014 (Handelingen I 2013/14, item nr. 12, blz. 18), heb ik toegezegd dat ik de gemeenten zal informeren over het feit dat het overbodig is om een «buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag», vóór zijn benoeming te vragen of hij alle huwelijken wil sluiten.

Hierbij zend ik u een afschrift van de brief die ik heden heb verzonden aan alle gemeenten in Nederland. Met deze brief doe ik de genoemde toezegging aan de Eerste Kamer gestand1.

Een eensluidende brief heb ik gezonden naar de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk