Kamerstuk 33328-31

Motie van het lid Sjoerdsma over actief voorlichting geven aan bestuursorganen

Dossier: Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

Gepubliceerd: 13 april 2016
Indiener(s): Sjoerd Sjoerdsma (D66)
Onderwerpen: bestuursrecht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33328-31.html
ID: 33328-31

59,3 %
40,7 %

SP

CU

CDA

PvdD

PvdA

D66

PVV

SGP

VVD

GL

Klein

Van Vliet

Houwers

GrBvK

50PLUS

GrKÖ


Nr. 31 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA

Voorgesteld 13 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bestuursorganen actieve openbaarmaking en informatieverstrekking nog niet altijd zien als een recht van burgers, maar als een gunst die zij verlenen;

overwegende dat de Wet open overheid een omslagmoment kan en moet zijn om die houding te veranderen;

verzoekt de regering om, actief voorlichting te geven aan bestuursorganen omtrent de werking van de Wet open overheid en waar nodig opleidingen te faciliteren voor personen bij deze organen die belast zijn met de uitvoering van deze wet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma