Kamerstuk 33328-17

Aanbieding afschrift van de brief aan mevrouw Voortman inzake een nota van wijziging van het wetsvoorstel Wet open overheid

Dossier: Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

Gepubliceerd: 23 juni 2015
Indiener(s): Indiener/ondertekenaar n.v.t.
Onderwerpen: bestuursrecht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33328-17.html
ID: 33328-17
Origineel: 33328-8

Nr. 17 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 juni 2015

Hierbij zenden wij u een afschrift van de brief die wij heden hebben verstuurd aan mevrouw L. Voortman inzake een nota van wijziging van het wetsvoorstel Wet open overheid (Kamerstuk 33 328)1.

Algemene Rekenkamer

drs. C.C.M. Vendrik, wnd. president

dr. Ellen M. A. van Schoten RA, secretaris