Kamerstuk 33328-8

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Dossier: Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

Gepubliceerd: 12 december 2013
Indiener(s): Joost Sneller (D66), Bart Snels (GL)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33328-8.html
ID: 33328-8
Origineel: 33328-2