Kamerstuk 33308-17

Gewijzigde motie van het lid Verhoeven (t.v.v. 33 308, nr. 14) over voldoende wegen van belangen van makers die niet vertegenwoordigd zijn via beroeps-en belangenorganisaties

Dossier: Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet auteurscontractenrecht)

Gepubliceerd: 10 februari 2015
Indiener(s): Kees Verhoeven (D66)
Onderwerpen: burgerlijk recht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33308-17.html
ID: 33308-17
Origineel: 33308-14

98,7 %
0,0 %

CU

PVV

GrKÖ

Van Vliet

SGP

GL

50PLUS

PvdD

D66

CDA

PvdA

GrBvK

SP

Klein

VVD


Nr. 17 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 14

Voorgesteld 12 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat slechts een beperkt aantal makers is vertegenwoordigd binnen de afspraak die is gemaakt tussen Portal Audiovisuele Makers (PAM) en RODAP over een nieuw vergoedingssysteem voor film- en televisie-exploitaties en dat ook bij de wetsconsultatie slechts een beperkt aantal beroeps- en belangenorganisaties is betrokken;

verzoekt de regering, de evaluatie van de Wet auteurscontractenrecht zo te organiseren dat daarbij ook de belangen van makers die niet vertegenwoordigd zijn via de beroeps- en belangenorganisaties, voldoende gewogen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven