Gepubliceerd: 10 februari 2015
Indiener(s): Kees Verhoeven (D66)
Onderwerpen: burgerlijk recht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33308-14.html
ID: 33308-14
Wijzigingen: 33308-17

Nr. 14 MOTIE VAN VERHOEVEN

Voorgesteld 10 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterend dat slechts een beperkt aantal makers is vertegenwoordigd binnen de afspraak die is gemaakt tussen Portal Audiovisuele Makers (PAM) en Rechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele Producties (RODAP) over een nieuw vergoedingssysteem voor film- en televisie-exploitaties;

verzoekt de regering, de evaluatie van de Wet auteurscontractenrecht zo te organiseren dat daarbij ook makers die niet vertegenwoordigd zijn binnen de afspraak tussen PAM en RODAP geconsulteerd worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven