Gepubliceerd: 16 februari 2012
Indiener(s): Roos Vermeij (PvdA)
Onderwerpen: sociale zekerheid werk werkgelegenheid werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33065-15.html
ID: 33065-15

38,0 %
62,0 %

SP

CDA

GL

VVD

PvdA

PvdD

D66

SGP

CU

PVV


Nr. 15 MOTIE VAN HET LID VERMEIJ

Voorgesteld 16 februari 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de ingrijpende wijziging van de dienstverlening van het UWV niet gepaard gaat met een verschuiving van verantwoordelijkheden naar sociale partners;

overwegende, dat een meerderheid van de Kamer de wens uitspreekt dat er veel meer moet worden ingezet op van werk-naar-werktrajecten met de daarbij behorende wijziging van verantwoordelijkheden in de uitvoering van de sociale zekerheid;

overwegende, dat het gebruikelijk is om eerst de gewenste wetswijzigingen tot stand te brengen, alvorens de bestaande dienstverleningen vergaand af te bouwen;

verzoekt de regering om het wetsvoorstel aan te houden en op korte termijn met voorstellen te komen voor een heldere verantwoordelijkheidsverdeling in de uitvoering van de sociale zekerheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vermeij