Nr. 13 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN

Voorgesteld 31 januari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, ervoor te zorgen, dat op het kinder- en jeugdtraumacentrum te Friesland en de multidisciplinaire aanpak financieel niet gekort wordt, zodat getraumatiseerde kinderen de behandeling kunnen krijgen die zij nodig hebben en de multidisciplinaire aanpak kindermishandeling gewaarborgd blijft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman