Kamerstuk 33000-XIII-42

Motie Schouten/Dijksma over de willekeurige afschrijving

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Gepubliceerd: 3 november 2011
Indiener(s): Sharon Dijksma (PvdA), Carola Schouten (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33000-XIII-42.html
ID: 33000-XIII-42

57,3 %
42,7 %

PvdA

GL

PVV

CDA

VVD

PvdD

D66

SP

CU

SGP


Nr. 42 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN DIJKSMA

Voorgesteld 3 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de willekeurige afschrijving als crisismaatregel van grote waarde is gebleken, maar dat deze maatregel eind 2011 afloopt;

overwegende, dat de economische crisis ook in 2012 zijn weerslag zal hebben op de liquiditeit van ondernemers;

verzoekt de regering de mogelijkheden te onderzoeken om de maatregel van de willekeurige afschrijving in 2012 te verlengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouten

Dijksma