Kamerstuk 33000-VIII-144

Gew motie Van der Ham en Biskop over (her-)invoering van de "meestertitel" (t.v.v. 33000 VIII, nr. 102)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Gepubliceerd: 13 december 2011
Indiener(s): Jack Biskop (CDA), Boris van der Ham (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33000-VIII-144.html
ID: 33000-VIII-144

100,0 %
0,0 %

GL

CU

PvdD

SGP

CDA

D66

VVD

PvdA

PVV

SP


Nr. 144 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN BISKOP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 102

Voorgesteld 13 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat ambachtelijk vakmanschap van groot belang is voor de Nederlandse economie;

overwegende, dat de (her-)invoering van de «meestertitel» voor excellent ambachtelijk vakmanschap een bijdrage kan leveren aan de herkenbaarheid en waardering hiervan;

overwegende, dat een dergelijke titel waardevast dient te zijn en dat de voorwaarden in samenwerking met de ambachtelijke brancheorganisaties tot stand dienen te komen;

verzoekt de regering in samenwerking met de ambachtelijke brancheorganisaties te onderzoeken hoe de «meestertitel» voor excellent ambachtelijk vakmanschap (her-) ingevoerd zou kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Biskop