Kamerstuk 33000-VIII-101

Motie Van der Ham en Biskop over stages in industriële omgevingen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Gepubliceerd: 1 december 2011
Indiener(s): Jack Biskop (CDA), Boris van der Ham (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33000-VIII-101.html
ID: 33000-VIII-101

100,0 %
0,0 %

PvdD

PvdA

VVD

CDA

D66

PVV

SGP

SP

GL

CU


Nr. 101 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN BISKOP

Voorgesteld 1 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het van belang is dat het aantal leerlingen en studenten techniek groeit;

constaterende, dat het voor leerlingen van 16 en 17 jaar moeilijker is om een stage te lopen in industriële omgevingen vanwege regelgeving ten aanzien van minderjarigen;

verzoekt de regering de mogelijkheden te verkennen hoe er binnen de kaders van de Arbeidswet en de daaraan ten grondslag liggende internationale verdragen, meer mogelijkheden kunnen worden gecreëerd om leerlingen stage te laten lopen en kennis te vergaren in technische werkomgevingen, zoals de industrie en de resultaten mee te nemen in het Masterplan Techniek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Biskop