Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 24 februari 2011

Hierbij doe ik u toekomen een voorstel van wet tot wijziging van onder andere de Wet arbeid en zorg (Wet babyverlof).

Van Gent