Gepubliceerd: 24 mei 2011
Indiener(s): Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32603-7.html
ID: 32603-7
Origineel: 32603-2

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 25 mei 2011

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1

In artikel II wordt voor onderdeel A de volgende zinsnede ingevoegd:

De Meststoffenwet wordt als volgt gewijzigd:

2

In de aanhef van artikel II, onderdeel B, vervalt de zinsnede «van de Meststoffenwet».

Toelichting

Met deze nota van wijziging worden een tweetal correcties van wetgevingstechnische aard aangebracht. Om thans niet meer te achterhalen redenen zijn in de tekst van het voorstel van wet, zoals dat uiteindelijk aan de Kamer is gezonden, ten onrechte wijzigingen opgetreden in vergelijking met de eerder voorbereide wettekst. Hierdoor zou onduidelijkheid kunnen bestaan omtrent de strekking van artikel II van het voorstel van wet. Met de thans aan te brengen wijzigingen wordt buiten twijfel gesteld dat het hier voorstellen tot wijziging van de Meststoffenwet betreft.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker