Gepubliceerd: 19 mei 2010
Indiener(s): Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen: basisonderwijs beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32356-7.html
ID: 32356-7
Origineel: 32356-2

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 19 mei 2010

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Na artikel I, onderdeel F, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

FA

Het opschrift van § 5 komt te luiden:

§ 5. Sanctiebepalingen.

Toelichting

Het opschrift van § 5 van de Leerplichtwet 1969 (Lpw) luidt: «Strafbepalingen». In het wetsvoorstel wordt echter de strafbedreiging jegens het hoofd vervangen door een bestuurlijke boete. Dit gebeurt door wijziging van artikel 27 van de Lpw, dat is geplaatst in § 5 van die wet. Daarmee is het bestaande opschrift van § 5 van de Lpw niet langer deugdelijk. De leden van de SGP-fractie hebben hierop terecht gewezen in het verslag. De nota van wijziging strekt ertoe dit verzuim te herstellen.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart