Kamerstuk 32123-XVIII-37

Motie De Krom over stopzetten van projecten waarvan de bijdrage aan de integratie kan worden betwijfeld

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010


38,7 %
61,3 %

CDA

VVD

GL

PVV

D66

PvdA

CU

SGP

Verdonk

SP

PvdD


32 123 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

nr. 37
MOTIE VAN HET LID DE KROM

Voorgesteld 25 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat door de overheid projecten worden gefinancierd waarvan de bijdrage aan de integratie op zijn minst kan worden betwijfeld, of zelfs daarmee in strijd zijn, en bovendien soms ook in strijd zijn met de scheiding van kerk en staat;

overwegende, dat voorbeelden van dergelijke projecten zijn het subsidiëren van Iftarmaaltijden, van sportactiviteiten voor Marokkanen, van oogstfeesten voor Hindoes, van moskeeën in Amsterdam voor «imagoverbetering», het subsidiëren van de Poldermoslima Hoofddoekenbrigade, of van (inter)-religieuze debatten;

verzoekt de regering dergelijke projecten die direct of indirect door de rijksoverheid worden gefinancierd, te stoppen en er bij gemeenten op aan te dringen dat ook te doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Krom