Kamerstuk 32123-XVIII-15

Motie-Jansen over een eventueel alternatief voor de bezuiniging op de SEV

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 28 oktober 2009
Indiener(s): Paulus Jansen (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn huisvesting organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XVIII-15.html
ID: 32123-XVIII-15

32 123 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

nr. 15
MOTIE VAN HET LID JANSEN

Voorgesteld 28 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) een belangrijke bijdrage levert aan het ontwikkelen van nieuwe concepten en organisatievormen op het gebied van bouwen en wonen;

overwegende, dat innovatie op het gebied van bouwen en wonen op dit moment al achterblijft bij die in andere bedrijfstakken;

verzoekt de minister voor WWI, indien het overleg met gemeenten en corporaties onvoldoende compensatie oplevert, vóór de begroting van 2011 een alternatief uit te werken voor de vanaf dat jaar ingeboekte bezuiniging op de SEV, bijvoorbeeld in de vorm van een bezuiniging op het budget voor paleizen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jansen