Gepubliceerd: 12 februari 2010
Indiener(s): Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
Onderwerpen: begroting bouwnijverheid economie financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XIII-51.html
ID: 32123-XIII-51

32 123 XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

nr. 51
BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 februari 2010

Mede namens de minister van Verkeer en Waterstaat en de minister voor Wonen, Wijken en Integratie wil ik u informeren over het vervolg op de Regieraad Bouw.

Na zes jaar Regieraad Bouw neemt de bouwsector zelf de verantwoordelijkheid over voor het veranderingsproces van de bouw. Daartoe heeft de bouwsector het initiatief genomen om de Stichting Vernieuwing Bouw op te richten. Voorzitter van de stichting is de heer ing. M.C.J van Pernis, tot 1 januari 2010 voorzitter van de Raad van Bestuur van Siemens Nederland N.V. U vindt de gegevens van de overige bestuursleden in de bijlage.

Voor een vlotte start van de Stichting Vernieuwing Bouw in personele en organisatorische zin stellen de betrokken departementen een financiële bijdrage ter beschikking.

Vanuit hun positie als opdrachtgever zullen Verkeer en Waterstaat (Rijkswaterstaat) en Wonen, Wijken en Integratie (Rijksgebouwendienst) vanaf 2010 als lid aangesloten zijn bij de Stichting Vernieuwing Bouw en vertegenwoordigd zijn in het bestuur.

Mijn departement zal, als aanspreekpunt voor de bouwsector, nauw betrokken worden bij de activiteiten van de Stichting Vernieuwing Bouw op het gebied van innovatie. Ik ben bereid om op projectbasis een aantal innovatieve activiteiten faciliteren.

Met de Stichting Vernieuwing Bouw start een nieuwe fase in het veranderingsproces van de bouwsector. De Stichting zal voortbouwen op de resultaten van de werkzaamheden van de Regieraad Bouw, maar vooral haar eigen koers varen. Een koers die de bouwsector nu zelf bepaalt.

De minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven

BIJLAGE

Vernieuwingsplatform Bouw

Onafhankelijke voorzitter:

Dhr. Martin van Pernis

Voormalig voorzitter Raad van Bestuur Siemens Nederland N.V.

Leden Opdrachtgevers:

Dhr. Peter Jägers

DG Rijksgebouwendienst

Dhr. Jan Hendrik Dronkers

DG Rijkswaterstaat

Dhr. Onno van Veldhuizen

Burgemeester Hoorn

Mevr. Margriet Drijver

Bestuurder Com-Wonen

Leden opdrachtnemers:

Dhr. Rob van Wingerden

Lid Raad van Bestuur Koninklijke BAM Groep N.V.

Mevr. Scarlett Kwekkeboom

Directeur PEP Business

Dhr. Gert Dral

Lid Raad van Bestuur Grontmij Nederland N.V., tevens bestuursvoorzitter

Grontmij Nederland Holding B.V.

Dhr. Dick van den Heuvel

Directeur van den Heuvel Werkendam B.V.

Leden kennis:

Dhr. Hans de Jonge

Bijzonder hoogleraar TU Delft

Directeur Brink Groep