Kamerstuk 32123-XIII-41

Benoeming voorzitter Centrale Commissie voor de Statistiek en aanbieding van het Jaarverslag 2008

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 11 november 2009
Indiener(s): Frank Heemskerk (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
Onderwerpen: begroting bestuur financiƫn organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XIII-41.html
ID: 32123-XIII-41

32 123 XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

nr. 41
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 november 2009

Hierbij wil ik u graag op de hoogte stellen van het feit dat ik, met instemming van de Ministerraad, per 1 januari 2010 mw. mr. I. Brakman voor vier jaar zal benoemen als voorzitter van de Centrale Commissie voor de Statistiek. Mevrouw Brakman is voormalig voorzitter van het Commissariaat van de Media.

Een besluit daartoe zal geplaatst worden in de Staatscourant.

Ik wil de aftredende voorzitter, mr. J.N. van Lunteren, hartelijk danken voor zijn inzet binnen en voor de Centrale Commissie voor de Statistiek.

De Centrale Commissie voor de Statistiek vormt samen met de Directeur-generaal van de Statistiek het bestuur van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Bijgevoegd is ook het jaarverslag 2008 van het Centraal Bureau voor de Statistiek, goedgekeurd door de Centrale Commissie voor de Statistiek.1

Een soortgelijke brief heb ik ook aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal verzonden.

De staatssecretaris van Economische Zaken,

F. Heemskerk


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.