Kamerstuk 32123-XIII-25

Motie Graus over maximale inspanning voor vermindering van de regeldruk

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 29 oktober 2009
Indiener(s): Dion Graus (PVV)
Onderwerpen: begroting bestuur financiƫn organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XIII-25.html
ID: 32123-XIII-25

75,3 %
24,7 %

PVV

VVD

CDA

Lid-Verdonk

PvdD

SGP

GL

CU

PvdA

D66

SP


32 123 XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

nr. 25
MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 29 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering haar inspanningsverplichtingen tot een maximum te verhogen om de door haar toegezegde vermindering van regeldruk en administratieve lastenverlichting binnen de gestelde termijn te verwezenlijken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus