Kamerstuk 32123-X-73

Motie Eijsink over het onderzoeksprogramma bij TNO

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010


82,0 %
18,0 %

CU

D66

PvdA

SGP

VVD

SP

CDA

Verdonk

GL

PVV

PvdD


32 123 X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010

nr. 73
MOTIE VAN HET LID EIJSINK

Voorgesteld 3 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

aoverwegende, dat de staatssecretaris de Kamer pas op 26 november jl. heeft geïnformeerd over zijn concrete voornemens hoe te bezuinigen op onderzoeksprogramma’s bij TNO als gevolg van de korting op de centrale R&D-budgetten;

van mening, dat hierover nog nader overleg met de regering gewenst is;

verzoekt de regering inzake het onderzoeksprogramma bij TNO ook voor 2010 vooralsnog geen onomkeerbare stappen te zetten voordat de Kamer zich ook over de resultaten van de herijking van de gehele kennisportfolio heeft kunnen buigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Eijsink