Kamerstuk 32123-VIII-94

Reactie op de aangenomen motie Ten Broeke en Bosma (32 123 VIII, nr.20) over het in brede heroverweging nemen van de cultuurbegroting

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 7 december 2009
Indiener(s): Jan Peter Balkenende (minister-president , minister algemene zaken) (CDA)
Onderwerpen: begroting cultuur cultuur en recreatie financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-94.html
ID: 32123-VIII-94

32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 94
BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 december 2009

In uw brief van 3 december 2009 (2009D61631) vraagt u om een een toelichting op de reden waarom de cultuurbegroting niet in de brede heroverwegingen is meegenomen.

De heroverwegingen beslaan een aanzienlijk, maar niet geheel dekkend deel van de totale rijksbegroting. Bij de afweging welke begrotingsartikelen in de taakopdrachten van de heroverwegingen zijn opgenomen, is leidend geweest dat de heroverwegingen zijn toegespitst op samenhangende thema’s met een substantieel budgettair beslag en dat gefundeerde keuzes en bezinning over betreffend onderwerp in de rede liggen. Dit heeft een thematische en daarmee ook budgettaire afbakening tot gevolg gehad.

Zoals de minister van OCW in zijn brief van 25 november (32 123 VIII, nr. 91) heeft gemeld, zal het kabinet de taakopdrachten van de werkgroepen niet tussentijds wijzigen. Dat laat onverlet dat in de fase van besluitvorming over de uitkomsten van de heroverwegingen alle begrotingsartikelen bij de discussie over ombuigingen kunnen worden betrokken.

De minister-president, minister van Algemene Zaken,

J. P. Balkenende