Kamerstuk 32123-VIII-85

Motie Peters over versterking van zelfregulering ten aanzien van de journalistieke ethiek

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 30 november 2009
Indiener(s): Mariko Peters (GL)
Onderwerpen: begroting cultuur en recreatie financiƫn media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-85.html
ID: 32123-VIII-85

32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 85
MOTIE VAN HET LID PETERS

Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 30 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat zelfregulering ten aanzien van de journalistieke kwaliteit van groot belang is;

constaterende, dat verschillende mediaorganisaties, waaronder publieke omroepen, zijn weggegaan bij de Raad voor de Journalistiek;

overwegende, dat nieuwe vormen van internetjournalistiek veelal niet vallen onder de gedragscode van de Raad (de Leidraad);

overwegende, dat het aantal klachtenprocedures bij de Raad en voor de rechter toeneemt:

verzoekt de regering te onderzoeken hoe zij goede, onafhankelijke, brede zelfregulering ten aanzien van de journalistieke ethiek kan versterken, om te beginnen bij de publieke omroep,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters