Kamerstuk 32123-VIII-80

Motie Bosma/Remkes over betrekken van de mediabegroting bij de brede heroverweging

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 30 november 2009
Indiener(s): Johan Remkes (VVD), Martin Bosma (PVV)
Onderwerpen: begroting cultuur en recreatie financiƫn media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-80.html
ID: 32123-VIII-80

26,7 %
73,3 %

PvdA

SP

GL

CDA

VVD

SGP

PVV

CU

D66

Verdonk

PvdD


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 80
MOTIE VAN DE LEDEN BOSMA EN REMKES

Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 30 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er geen taboes mogen rusten op beleidsterreinen die in aanmerking komen voor de brede heroverweging;

constaterende, dat de mediabegroting hier wel buiten valt;

verzoekt de regering de mediabegroting alsnog in de brede heroverweging mee te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bosma

Remkes