Kamerstuk 32123-VIII-78

Motie Van Dam/Voordewind over een concessieovereenkomst met de publieke omroep

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 30 november 2009
Indiener(s): Joël Voordewind (CU), Martijn van Dam (PvdA)
Onderwerpen: begroting cultuur en recreatie financiën media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-78.html
ID: 32123-VIII-78

46,0 %
54,0 %

SP

PvdD

CDA

D66

VVD

SGP

Verdonk

PvdA

GL

CU

PVV


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 78
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DAM EN VOORDEWIND

Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 30 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de publieke omroep inhoudelijk onafhankelijk hoort te kunnen functioneren van de politiek en de overheid;

overwegende, dat een directe invloed op de jaarlijkse budgetten om die reden onwenselijk is;

verzoekt de regering met de publieke omroep een concessieovereenkomst te sluiten met juridisch geldige financiële afspraken voor de gehele concessieperiode en daartoe desnoods de wetgeving aan te passen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam

Voordewind